Fundació Abertis > Presentació

Presentació

Georgina Flamme 

Directora

La Fundació Abertis va néixer el 1999 com a entitat sense ànim de lucre, amb l'objectiu de donar resposta a l'impacte que l'activitat econòmica del Grup Abertis té en els diferents territoris i països on el Grup és present. 

La Fundació sempre ha donat prioritat a les actuacions relacionades amb la seguretat viària, el medi ambient i l'acció social, en sintonia amb el Pla Estratègic de Responsabilitat Social d'Abertis.

La Fundació Abertis duu a terme accions destinades a la millora de la seguretat viària amb l’objectiu de reduir la sinistralitat. Aquestes accions estan enfocades a l’educació viària infantil, a la sensibilització dels joves i a la prevenció en el cas dels conductors sèniors. 

També promou accions socials en favor dels col·lectius més desafavorits incorporant-les a les seves accions de seguretat viària a favor de la sostenibilitat i el medi ambient gràcies a que des de l’any 2014, la seva seu, el castell de Castellet, és Centre Internacional UNESCO per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies.

A més, complementa les activitats del Grup Abertis als països on està present: España, França, Puerto Rico, Xile, Argentina i Brasil i contribueix al desenvolupament de la Xarxa Internacional de Càtedres Abertis. 

Els invito a visitar aquesta web on podran conèixer amb més detall les nostres activitats.

Transparència i reputació

La fundació al mon

Patronat

Estatuts

Informació corporativa

La nostra seu

Col·laboracions amb la comunitats