Fundació Abertis > Objectius i memòries anuals

Objectius i memòries anuals

Objectius i comptes anuals la Fundació Abertis actua en tres grans àmbits amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre el territori de l’activitat econòmica del Grup Abertis en els països en què opera.

MEDI AMBIENT

La seu de la Fundació Abertis, el castell de Castellet, és centre UNESCO per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies i té com a objectiu l’estudi profund de la regió mediterrània, atès que es troba en un entorn únic, amb una biodiversitat rica, i posseeix la certificació ISO 14001, que garanteix una gestió mediambiental correcta per minimitzar l’impacte en el territori.


SOCIETAT

La Fundació Abertis canalitza el compromís del Grup Abertis amb la societat mitjançant acords de col·laboració amb les principals organitzacions nacionals i internacionals. Dedica una especial atenció a aquelles entitats la missió de les quals és fomentar iniciatives centrades en l’educació i la salut.
A més, el continu vincle amb les Administracions Públiques dels països en els quals el Grup Abertis és present ens permet col·laborar davant de puntuals necessitats socials.

SEGURETAT VIÀRIA

En línia amb el seu compromís amb la societat, la Fundació Abertis duu a terme un extens Programa de Seguretat Viària adreçat principalment als col·lectius més vulnerables (infància, adolescència i edat avançada).

     Documents relacionats