Fundació Abertis > Informació corporativa

Informació corporativa

Abertis és el grup líder internacional en la gestió d’autopistes.

El continuat procés d’internacionalització de les seves activitats ha dut Abertis a estar present en 15 països d’Europa, Amèrica i Àsia la qual cosa li ha permès diversificar el risc geogràfic i adaptar-se millor als cicles econòmics mundials.

Actualment, més de dos terços dels ingressos del Grup es generen fora d’Espanya, amb especial pes de França, el Brasil i Xile.

www.abertis.com